Handelsbetingelser

Personlig træner københavn

Coaching V/ Bodyvation I/S

CVR:41854227

 • 1:  Handelsbetingelserne gælder for samtlige ydelser, udbudt af Bodyvation I/S. Herunder personlig træning, kostvejledning, træningsprogrammer, coaching, sparring og lignende serviceydelser.
 • 2:  Ved bestilling af enhver ydelse, forpligter køber sig til at betale rettidigt jf. Den udstedte faktura, eller tilsvarende betalingsform.
 • 3:  Ved betaling af enhver ydelse, fraskriver køber sig fortrydelsesretten, og dermed er enhver aftalt ydelse bindende.
 • 4:  Der ydes på intet tidspunkt refusion, påbegyndte ydelser undervejs i et forløb. Skulle køber fortryde et køb, går købet tabt, og Bodyvation I/S kan således på intet tidspunkt stilles til ansvar for refusion af ydelser, af nogen art.
 • 5:  Al brug af materiale, herunder kostvejledning, trænings-vejledning, personlig træning, coachingydelser, samt lignende bi-ydelser, sker til enhver tid på købers eget ansvar.

  I tilfælde af eventuelle skader. I tilfælde af sygdom eller lignende følgevirkninger af eventuelle forløb, eller som opstår undervejs under vejledning, er dette således på købers eget ansvar, og Bodyvation I/S kan således på intet tidspunkt stilles til ansvar for helbredsmæssige konsekvenser som følge af et forløb.
  Det er til enhver tid købers eget ansvar, at sørge for at denne er i en helbredsmæssig forfatning der tillader stringente kostforløb, træningsforløb etc.
 • 6:  Det er til enhver tid købers eget ansvar at konsultere en læge forud for ethvert trænings- og/eller kostforløb.
  Det er købers eget ansvar under den indledende screening, at informere ærligt om eventuelle helbredsmæssige udfordringer, herunder fødevareallergier, intolerancer, og mere alvorlige helbredsmæssige tilstande, der kan komplicere et forløb.
  Eksempler herpå kan være: spiseforstyrrelser, diabetes, diverse tarmsygdomme og lignende.
 • 7:  Såfremt køber er bekendt med sygdom, der kan komplicere et forløb, som endnu ikke er velbehandlet og kontrolleret, vil Bodyvation I/S på intet tidspunkt påtage sig forløb af nogen grad med køber.
 • 8:  Leveringstid af enhver ydelse sker som udgangspunkt efter aftale. Såfremt intet andet aftales, forventes en leveringstid på 3-5 arbejdsdage, på vare- og tjenesteydelser der skal special-fremstilles til forbrugeren, herunder kost- og træningsprogrammer.

  Leveringstiden starter fra den indledende konsultation har fundet sted. Der kan i særlige tilfælde opstå længere leveringstid. I så fald informeres der herom ved den indledende konsultation.

  Det tilstræbes til hver en tid, at ydelser leveres hurtigst muligt, og medmindre andet aftales, kan ovenstående betragtes som leveringsfristen.
  Personlige træningstimer leveres således på et givent aftalt tidspunkt, og har således længere leveringstid, da ydelsen leveres i henhold til aftalt tidspunkt i realtid.
 • 8.1: Særlige omstændigheder omfatter blandt andet: sygdom, travle arbejdsgange, ferie, og lignende uhensigtsmæssigheder, der påvirker leveringsfristen. Skulle der opstå sygdom under en leveringsfrist, vil køber blive informeret herom, og må på beregne en forlænget leveringsfrist, svarende til sygdomsforløbets omfang.
 • 9:  I tilfælde af uforudsete afbrydelser fra købers side, under et forløb, forlænges forløbsperioden ikke, medmindre det er aftalt skriftligt. Herunder falder sygdomsforløb, ferie og andet, der kan afbryde et eventuelt forløb helt eller delvist.
  Det er således købers eget ansvar at være i stand til at gennemføre, samt overholde de forpligtelser, denne må være pålagt som led i et forløb.
 • 10:  Der handles som udgangspunkt ikke med individer under 18 år. I sådanne tilfælde kræves en forælders/værges accept af indeværende handels- og forretningsbetingelser, og forældrene/værgen påtager sig således det fulde ansvar for købers fysiske forfatning under, såvel som efter forløbet.
  Der kræves en skriftlig accept ved ethvert tilfælde.
 • 11:  Ved manglende fremmøde eller forsinkelse på over 15 min. vil tjenester være talt som afviklet og kan ikke flyttes eller udskydes til en anden dato.
 • 12:  Ved aflysninger mindre end 48 timer før aftalt dato og tid, forbeholder Bodyvation I/S sig ret til at se aftalen som afviklet, såfremt det er en tilbagevendende hændelse.
 • 13:  Deling og/eller distribution af materialer er ikke tilladt. Handlinger i strid med licensrettighederne vil resultere i retsforfølgelse.
Kost- og/eller træningsplaner er personlige.

Al kopiering, udover dit private forbrug, og yderligere uretmæssig spredning er forbudt. Du er selv ansvarlig for, at kost- og/eller træningsplanerne ikke videregives til andre brugere.

 • 14:  Ved gentagne signifikante afvigelser fra kost- og/eller træningsplan kan Bodyvation I/S ikke holdes skyldig for manglede resultater eller justeringer i programmer og “UBEGRÆNSET COACHING” frafalder. Hvis Bodyvation I/S vurderer klientens fremmøde og indsats til personlige træninger som mangelfuld, er Bodyvation I/S frataget ansvar for at fortsætte forløbet uden mulighed for fortrydelse eller tilbagebetaling af varer fra købers side.
 • 15:  Der er løbende måned + 1 måneds opsigelse af forløb. Eks.: hvis klienten opsiger sit forløb i januar, vil forløbets varighed være til og med den sidste dag i februar. 
 • 16:  Ved bestilling og betaling af én eller flere ydelser udbudt af Bodyvation I/S, accepterer køber således ovenstående handelsbetingelser, og kan således på intet tidspunkt gøre indsigelser overfor disse.

Besøg også vores søsterside:

Bodyvation-Coaching